Αξίζει να ασφαλίσω την επιχείρηση μου?

Ασφάλεια Επιχείρησης

Άμεση Αποζημίωση

Οι Ασφαλισμένες εταιρείες και επιχειρήσεις λαμβάνουν άμεσα τα αναγκαία κεφάλαια για την επανέναρξη της δραστηριότητας τους, μετά από ζημία

1

Καλύψεις

Η Ασφάλεια του επαγγελματικού χώρου προσφέρει καλύψεις για κάθε επιχείρηση και εταιρείας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας και του κλάδου συγκεκριμένα.

3

Ατυχήματα έναντι πελατών

Τα απρόσμενα ατυχήματα και βλάβες έναντι πελατών μπορούν να πλήξουν κάθε επιχείρηση. Θωρακίστε την εταιρεία σας προς κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον επαγγελματικό σας χώρο

3