Προγράμματα Ασφάλισης Επιχείρησης

Για την ασφάλιση της επιχείρησης σας, οι Ασφάλειες Δαγκλής σας προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν εσάς και την επιχείρηση σας και προσαρμόζονται αναλόγως στο αντικείμενο της επιχείρησης σας!

Ζείτε από τη δουλειά σας. Η επιχείρησή σας εξασφαλίζει το εισόδημα για εσάς και την οικογένειά σας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να λειτουργεί απρόσκοπτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί, απρόβλεπτοι και με δυσάρεστες συνέπειες. 

Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων που σας παρέχουν οι Ασφάλειες Δαγκλής εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο και το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.

Κάθε ιδιοκτήτης είτε μικρής, είτε μεγάλης επιχείρησης ψάχνει να βρει τρόπους για να διασφαλίσει την επιχείρηση με στόχο την ανάπτυξη.

Οι Ασφάλειες Δαγκλής έχουν τη λύση για κάθε τύπο επιχείρησης, με ολοκληρωμένες ασφαλιστικές παροχές.

Ασφάλεια Επιχείρησης

Δυνατότητα Πληρωμής

Δεν είναι αυτό που ψάχνατε?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το πακέτο στα μέτρα σας

Περισσότερες Πληροφορίες και Συμβουλές για την Ασφάλεια Επιχείρησης

Για μικρές, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς και για επιχειρήσεις με ενυπόθηκα δάνεια ώστε να απολαμβάνουν ολοκληρωμένη προστασία και ευελιξία καλύψεων.

Προσφέρει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.

Με το πρόγραμμα μπορούν να ασφαλιστούν:

Γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια, καφέ, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια κ.α.

παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι για εσάς εάν είστε

  • Ιδιοκτήτης εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιείται ο ίδιος για την ασφαλισμένη επιχείρηση
  • Ιδιοκτήτης εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνεται σε τρίτους (εκμισθωτής)
  • Ενοικιαστής/ Μισθωτής εμπορικού ακινήτου και ενδιαφέρεστε να ασφαλίσετε μόνο τις βελτιώσεις του κτιρίου και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας

Χρειάζεστε καλύψεις που να προστατεύουν την επιχείρηση σας από ανεπιθύμητους κινδύνους, όπως πλημμύρα ή πυρκαγιά.

Ανάλογα με την αξία του εξοπλισμού της επιχείρησης μπορεί να χρειάζεται κάλυψη για κλοπή ή βανδαλισμό.

Αν έχετε εργαζόμενους μπορεί να τους ασφαλίσεις για κάποιο ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα.

Αν η επιχείρηση είναι μεταφοράς αγαθών πρέπει να διαθέτετε κάλυψη για διαμετακομιζόμενα προϊόντα.

Φυσικά και μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε όλα τα επιμέρους στοιχεία της επιχείρησής σας από κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο, εφόσον το δηλώσετε και το συμπεριλάβετε στην αξία της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Η ασφάλιση του φωτοβολταικού σας συστήματος σας καλύπτει έναντι μηχανικών βλαβών, κλοπής, θεομηνιών και άλλων καλύψεων.

Επίσης, σας προσφέρουμε επίδομα απώλειας εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, εξαιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.

Βεβαίως, έχετε τη δυνατότητα κάλυψης αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει:

  • Γενική αστική ευθύνη, ώστε να καλύπτει την ευθύνη σας έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή σε παράλειψή σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησής σας
  • Αστική ευθύνη εργοδότη, που σας καλύπτει την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης προς το προσωπικό σας σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, κατά τη διάρκεια εργασίας τους.
 

Η Ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι ένα προϊόν που βοηθά να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία ενός πελάτη να πληρώσει.

Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές.

Οι κατηγορίες περιουσίας που ασφαλίζονται είναι:

  • Η κτηριακή εγκατάσταση και οι βελτιώσεις της
  • Οι βοηθητικοί χώροι της επιχείρησής όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.
  • Το περιεχόμενο, όπως ο πάγιος εξοπλισμός, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα

Ανάλογα με τις καλύψεις που επιθυμείτε, διαμορφώνετε αντίστοιχα και το πρόγραμμα ασφάλισής σας.

Καλύπτετε επομένως, στοχευμένα, τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών (για το κτίριο και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό).

Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η ακριβής αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς.

Φυσικά, η ασφάλιση προσωπικού αποτελεί έναν άξονα της ασφάλισης της επιχείρησης που σας δίνει τη δυνατότητα εφόσον το επιλέξετε, να ασφαλίσετε το προσωπικό σας για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται έξοδα για τη νοσηλεία και την παροχή πρώτων βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου λόγω έκτακτου- επείγοντος περιστατικού μετά από ατύχημα καθώς και η οικονομική στήριξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου από ατύχημα.

Επιπλέον υπάρχει και φορολογικό κίνητρο, τα ασφάλιστρα της ασφάλισης του προσωπικού φοροαπαλλάσονται.

Αν η ασφαλιζόμενη επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει, το ασφαλιστικό πρόγραμμα με την αντίστοιχη κάλυψη, σας καταβάλλει ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η ασφαλισμένη επιχείρησή σας παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου.

Οι οικονομικές συναλλαγές αποτελούν την καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Για να αισθάνεστε σίγουροι για την επόμενη ημέρα, σας καλύπτουμε απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που οφείλονται σε:

  • Κλοπή/ Ληστεία Χρημάτων από το Χρηματοκιβώτιο και το Ταμείο
  • Ληστεία κατά τη μεταφορά τους