Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Στην ασφάλεια αυτοκινήτου, οι Ασφάλειες Δαγκλής σας προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν εσάς και το αυτοκίνητό σας και προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες!

Τα δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε, χωρίς επιπλέον κόστος για καλύψεις που δεν επιθυμείτε! Έτσι προσαρμόζετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Το αυτοκίνητο είναι ένα δημοφιλές μέσο μετακίνησης και συγχρόνως ένα πολύτιμο εργαλείο. Συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες. Οι τεχνολογικές λύσεις που προσφέρονται ξεπερνούν πλέον τη συμβατική του μορφή (αυτόνομα ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα).

Βασική Ασφάλεια Αυτοκινήτου

βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ασφάλιση χερσαίων οχημάτων έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που επιβάλει ο νόμος. Απευθύνεται σε όλους τους κατόχους και οδηγούς ΙΧ, επαγγελματικών αυτοκινήτων και δικύκλων.

Καλύψεις της Βασικής Ασφάλειας Αυτοκινήτου​

* Σ.Β. = Σωματικές Βλάβες, Υ.Ζ. = Υλικές Ζημίες

** Το ασφάλιστρο είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του οχήματος, την ηλικία του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και τον Τ.Κ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

***Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προαναφερθέντων καλύψεων.  

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Πυρός / Κλοπής

Η ασφάλεια αυτοκινήτου πυρός / κλοπής, περιλαμβάνει τις ίδιες καλύψεις με τη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και επιπρόσθετες σημαντικές καλύψεις:

Ολική & Μερική Κλοπή
Η κάλυψη ολικής κλοπής καλύπτει την τρέχουσα αξία του οχήματός σας σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Με την κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας όπως τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι σταθερά προσδεμένα και απαραίτητα για την κίνησή του (πχ. οι ζάντες).

Πυρός

Η κάλυψη πυρός σας καλύπτει για τις ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας κατόπιν πρόσκρουσης και πρόκλησης φωτιάς καθώς και αυτανάφλεξης.

Καλύψεις της Ασφάλειας Αυτοκινήτου Πυρός / Κλοπής​

* Σ.Β. = Σωματικές Βλάβες, Υ.Ζ. = Υλικές Ζημίες

** Το ασφάλιστρο είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του οχήματος, την ηλικία του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και τον Τ.Κ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

***Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προαναφερθέντων καλύψεων.  

Μικτή Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών) περιλαμβάνει την αποκατάσταση από την ασφαλιστική εταιρία των υλικών ζημιών του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμα και αν υπεύθυνος για το ατύχημα είναι ο οδηγός του.

Ένα ασφαλιστήριο μικτής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις που υπάρχουν στην ασφάλεια Πυρός/ Κλοπής και επιπλέον:

 • Την κάλυψη Ιδίων Ζημιών:
  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή.
 • Την κάλυψη Κακόβουλων βλαβών
  Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

 

Ας σημειωθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί δικαίωμα ελέγχου του οχήματος προς πιστοποίηση της αξίας του και τυχόν υφιστάμενων ζημιών.

Καλύψεις της Μικτής Ασφάλειας Αυτοκινήτου

* Σ.Β. = Σωματικές Βλάβες, Υ.Ζ. = Υλικές Ζημίες

** Το ασφάλιστρο είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του οχήματος, την ηλικία του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και τον Τ.Κ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

***Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προαναφερθέντων καλύψεων.

Δυνατότητα Πληρωμής

Δεν είναι αυτό που ψάχνατε?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το πακέτο στα μέτρα σας

Περισσότερες Πληροφορίες και Συμβουλές για την Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Προκειμένου να έχετε επέκταση της αστικής ευθύνης του οχήματος σας στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η έκδοση της πράσινης κάρτας.

Η Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας.

Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται με ευθύνη του εκάστοτε Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κατόπιν της Σύστασης υπ’ αριθ. 5 της Επιτροπής των Οδικών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.

 Χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη ενός Γραφείου, οι οποίες με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους σε περίπτωση που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας.

 Η Πράσινη Κάρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Συνήθως οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και έχουν επίδραση στα ασφάλιστρά σας είναι μερικοί από τους παρακάτω.

 • H ηλικία του οδηγού: Εάν είστε νέος οδηγός κάτω των 23 ετών ή έχετε αποκτήσει δίπλωμα κάτω του 1 έτους ή και τα δύο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες, επομένως θα επιβαρυνθείτε με ένα επασφάλιστρο.
 • H χρήση του οχήματος: Η χρήση του οχήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο ασφάλιστρο. Διαφορετική τιμολόγηση ισχύει για τα επιβατικά με τρέιλερ, τα οχήματα δημοσίας χρήσεως, τα φορτηγά και τα δίκυκλα.
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ίπποι, αξία):
  • Οι φορολογήσιμοι ίπποι αποτελεί καθοριστικό ρόλο στην τιμή της ασφάλειας. Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν ή επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα για οχήματα τύπου M, AMG,S,ST,RS κ.ά.
  • Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι επίσης σημαντική καθώς προσδιορίζει το μέγεθος των ασφαλίστρων σε πολλές περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων όπως η πυρκαγιά, η κλοπή και η κάλυψη των ιδίων ζημιών. 
  • Φροντίστε να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματός σας ώστε το ασφάλιστρο που πληρώνετε να αντιστοιχεί στην πραγματική του αξία. Έτσι αν έχετε ατύχημα ή κάποια ζημιά, θα αποζημιωθείτε στο ακέραιο.
 • Το ύψος της απαλλαγής: Όσο υψηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου και το αντίστροφο.
 • Η γεωγραφική περιφέρεια: Όσον αφορά τη συσχέτιση του ασφαλίστρου με τη γεωγραφική περιοχή αυτή εξαρτάται από την αναγραφόμενη διεύθυνση στην άδεια κυκλοφορίας ή από την αναγραφόμενη διεύθυνση περιοχής όπου υποβάλετε φορολογική δήλωση.
 • Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης: Όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τόσο φθηνότερο ασφάλιστρο έχει σε σχέση με ένα μικρότερης διάρκειας, η διάρκεια ασφάλισης μπορεί να έχει ισχύ από 1 μήνα έως και 12 μήνες.
 

Σε περίπτωση που έλκεται ρυμουλκούμενο αποστέλλεται η άδεια ρυμούλκησης στην ασφαλιστική εταιρία ώστε να προστεθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι ασφαλίστρου προκειμένου σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας από το τρέιλερ να πραγματοποιηθεί η αποζημίωση προς τον παθών.

Στην περίπτωση που υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος είναι οδηγός ανασφάλιστου οχήματος και έχετε την επιπλέον κάλυψη «Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» δικαιούστε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούστε να ζητήσετε την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Το επικουρικό κεφάλαιο έχει το δικαίωμα αφού αποζημιωθείτε να στραφεί ενάντια του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να απαιτήσει το ποσό που κατέβαλε στον παθόντα

Η έναρξη ασφάλισης του οχήματος σας σύμφωνα με το Νόμο 4261/2014 (άρθρο169) ξεκινά με την εξόφληση των ασφαλίστρων.
 
Σε περίπτωση ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης τα ασφάλιστρα θα πρέπει να εξοφληθούν το αργότερο έως τη λήξη του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου λέγεται αλλιώς και “ασφάλιση ιδίων ζημιών”.
 
Είναι η ασφάλεια όπου η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημιές του αυτοκινήτου σας ακόμα και στην περίπτωση που είστε εσείς υπεύθυνοι για το ατύχημα.
 
Στην πράξη, η μικτή ασφάλεια προσφέρει την πληρέστερη ασφαλιστική κάλυψη.
H απαλλαγή στην μικτή ασφάλεια αυτοκίνητου είναι, στην ουσία, το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας.
 
Συνεπώς, αν η ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου συμφωνήθηκε με απαλλαγή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής της ζημιάς.
 
Αν το κόστος επισκευής για μια ζημιά είναι 1500 ευρώ και το ποσό της απαλλαγής που έχετε συμφωνήσει είναι 300 ευρώ, τότε η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία θα είναι 1200€
 
Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι το ύψος της απαλλαγής επηρεάζει το ύψος των ασφαλίστρων.
 
Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που θα συμφωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε και το αντίστροφο.
Σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου σας και κατ’ επέκταση της αλλαγής ιδιοκτήτη επιστρέφεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τυχόν την πράσινη κάρτα σε περίπτωση έκδοσης της καθώς και αποδίδεται παραστατικό αλλαγής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ώστε να γίνει η επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
 
Δηλαδή να σας επιστραφούν τα χρήματα μη χρήσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας από την ημέρα μεταβολής του ιδιοκτήτη μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η οδική βοήθεια από ατύχημα ή φροντίδα ατυχήματος είναι κάλυψη η οποία παρέχεται σχεδόν από όλες τις ασφαλιστικές (μέσα από τα πακέτα τους) και χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα υποστεί ζημιά μόνο από ατύχημα και σε καμία άλλη περίπτωση.
 
Η πλήρης οδική βοήθεια είναι προαιρετική κάλυψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγω, είτε λόγω ατυχήματος είτε λόγο μηχανικής βλάβης.
 
Μία από τις προαιρετικές καλύψεις με μεγάλη χρησιμότητα είναι και η κάλυψη της Νομικής Προστασίας η οποία προτείνεται ανεπιφύλακτα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και της μηχανής, καθώς είναι μία επιπλέον «ασπίδα» για τους ασφαλισμένους.
 

Με την συγκεκριμένη κάλυψη, ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του, αποθετικές η μη αποθετικές, είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών σε τροχαίο ατύχημα, είτε σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ανασφάλιστος, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρεία δικηγορικά και δικαστικά έξοδα.