Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Για την ασφάλεια κατοικίας, οι Ασφάλειες Δαγκλής σας προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν εσάς και την κατοικία σας και προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες!

Δημιουργούνται όπως εσείς θέλετε, με βάση τις καλύψεις που επιθυμείτε! Με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζετε το ασφάλιστρο στα μέτρα σας.

Το σπίτι μας: Μικρό ή μεγάλο, καινούργιο ή παλαιότερο, ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο, εξοχικό ή μόνιμη κατοικία, το σπίτι μας είναι ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια, να απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές είτε μόνοι είτε με την οικογένειά μας. Παράλληλα, είναι και ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας που αξίζει να προστατεύσουμε.

Όσον αφορά την ασφάλιση του εξοχικού σας υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλιστεί χωρίς απαιτήσεις ανάληψης κινδύνου ( συναγερμό ή security) σαν να ασφαλίζεται την κύρια κατοικία σας.

Οι Ασφάλειες Δαγκλής έχουν τη λύση για κάθε κατοικία, με ολοκληρωμένες ασφαλιστικές παροχές.

Είμαστε πάντα δίπλα σας.

Ασφαλιστικά Προγράμματα Κατοικίας

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας από τις ασφάλειες Δαγκλής προσφέρονται σε διαφορετικά πακέτα συστηματοποιημένων καλύψεων ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε. Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη του κτιρίου, του περιεχομένου ή και των δύο με προαιρετική επιλογή της κάλυψης σεισμού.

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής της κατοικίας, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και το κατασκευαστικό κόστος.

Ενδεικτικά ισχύει:

 • Απλή Κατασκευή
  • €1000/τ.μ. για το κτίριο
  • €200/τ.μ. για το περιεχόμενο
 • Τυπική Κατασκευή
  • €1.400/τ.μ. για το κτίριο
  • €400/τ.μ. για το περιεχόμενο
 • Πολυτελής Κατασκευή
  • €1.800/τ.μ. για το κτίριο
  • €600/τ.μ. για το περιεχόμενο

Καλύψεις Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Κατοικίας

Οι προσφερόμενες καλύψεις στα ασφαλιστικά προγράμματα για την εξασφάλιση της κατοικίας σας είναι μερικές από τις παρακάτω:

Δυνατότητα Πληρωμής

Δεν είναι αυτό που ψάχνατε?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το πακέτο στα μέτρα σας

Περισσότερες Πληροφορίες και Συμβουλές για την Ασφάλεια Κατοικίας

Για τα κτίρια και τις βελτιώσεις του κτιρίου, ως ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους με τα ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικό κόστος.
 
Για το περιεχόμενο, η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το είδος της οικοσκευής (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, επίπλωση κ.λπ)

Σε περίπτωση ασφάλισης σε αξία μικρότερη της κατασκευαστικής της, η κατοικία θεωρείται υπασφαλισμένη.

Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται ο αναλογικός όρος, που σημαίνει η κατοικία σας θα αποζημιωθεί σε ποσοστό της ζημίας αντίστοιχο με το ποσοστό ασφάλισης επί της κατασκευαστικής αξίας της κατοικίας.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει:

 • Να δηλώσετε το συμβάν στην αρμόδια πυροσβεστική αρχή.
 • Να ενημερώσετε για το συμβάν το γραφείο μας ώστε να συνταχθεί η αντίστοιχη αίτηση ζημίας.

Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να ασφαλιστούν εφόσον περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο συνολικά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του κτιρίου.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να συμπληρώσετε την κατάλληλη αίτηση ασφάλισης για την εξασφάλιση της κατοικίας ή/ και του περιεχομένου της.

Οι τράπεζες απαιτούν από τους δανειολήπτες πελάτες τους να ασφαλίζουν το ακίνητο τους.

Ωστόσο, από τον Μάιο του 2013, οπότε και η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την εγκύκλιο 462 , αναγνωρίστηκε η δυνατότητα των δανειοληπτών να ασφαλίζουν το δανειοδοτούμενο ακίνητο τους σε ασφαλιστική της επιλογής τους, με τον όρο το ασφαλιστήριο να ικανοποιεί τις απαιτούμενες καλύψεις που καθορίζονται από τη δανειακή σύμβαση.

Αυτό ισχύει και για δάνεια που είχαν συναφθεί προ του 2013: ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ασφαλιστική εταιρία και να συνάψει νέο συμβόλαιο ασφάλειας ενυπόθηκης κατοικίας σε όποια ασφαλιστική εταιρία επιθυμεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι να συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη της κλοπής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει:

 • Να ενημερώσετε την αρμόδια αστυνομική αρχή. 
 • Να δηλώσετε την κλοπή στο γραφείο μας ώστε να συνταχθεί αίτηση ζημίας.

Ο σεισμός καλύπτεται εφόσον το κτίριο έχει άδεια και πριν μετά από βεβαίωση στατικότητας κτιρίου από πολιτικό μηχανικό, και δεν έχει υποστεί ζημίες από προηγούμενο σεισμό.

Επιπλέον, κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης (αυθαίρετα) δεν καλύπτονται για σεισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι να συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Βεβαίως μπορείτε να ασφαλίσετε την εξοχική σας κατοικία χωρίς την προϋπόθεση ασφάλισης και της κύριας κατοικίας ή οποιαδήποτε άλλη προυπόθεση ανάληψης κινδύνου

Μπορείτε να ασφαλίσετε το συγκεκριμένο χώρο με το κατάλληλο πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες βραχυχρόνιας ενοικίασης σπιτιών.