Συχνές Ερωτήσεις για τις Ασφάλειες

Συγκεντρώσαμε τις συχνότερες ερωτήσεις πελατών μας γύρω από τις ασφάλειες και δίνουμε απάντηση σε κάθε μια από αυτές, για να λύσουμε κάθε πιθανή απορία σας.

Ένας πλήρης οδηγός για την Ασφάλιση στην Ελλάδα.

Οδηγός για την Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Προκειμένου να έχετε επέκταση της αστικής ευθύνης του οχήματος σας στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η έκδοση της πράσινης κάρτας.

 

Η Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στις χώρες που μετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας.

 

Η Πράσινη Κάρτα εκδίδεται με ευθύνη του εκάστοτε Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης κατόπιν της Σύστασης υπ’ αριθ. 5 της Επιτροπής των Οδικών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε.

 

Χορηγείται στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη ενός Γραφείου, οι οποίες με τη σειρά τους τις παρέχουν στους πελάτες τους σε περίπτωση που θέλουν να κυκλοφορήσουν έξω από τα σύνορα της χώρας.

 Η Πράσινη Κάρτα απαγορεύεται να εκδοθεί για οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Συνήθως οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και έχουν επίδραση στα ασφάλιστρά σας είναι μερικοί από τους παρακάτω.

 • H ηλικία του οδηγού: Εάν είστε νέος οδηγός κάτω των 23 ετών ή έχετε αποκτήσει δίπλωμα κάτω του 1 έτους ή και τα δύο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες, επομένως θα επιβαρυνθείτε με ένα επασφάλιστρο.

 • H χρήση του οχήματος: Η χρήση του οχήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο ασφάλιστρο. Διαφορετική τιμολόγηση ισχύει για τα επιβατικά με τρέιλερ, τα οχήματα δημοσίας χρήσεως, τα φορτηγά και τα δίκυκλα.
 • Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ίπποι, αξία):  
  • Οι φορολογήσιμοι ίπποι αποτελεί καθοριστικό ρόλο στην τιμή της ασφάλειας. Αναλόγως των κυβικών του κινητήρα ενός αυτοκινήτου το ασφάλιστρο επηρεάζεται διότι αλλάζει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
  • Η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος είναι επίσης σημαντική καθώς προσδιορίζει το μέγεθος των ασφαλίστρων σε πολλές περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων όπως η πυρκαγιά, η κλοπή και η κάλυψη των ιδίων ζημιών.
  • Φροντίστε να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματός σας ώστε το ασφάλιστρο που πληρώνετε να αντιστοιχεί στην πραγματική του αξία.
 • Το ύψος της απαλλαγής: Όσο υψηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου και το αντίστροφο.
 • Η γεωγραφική περιφέρεια: Όσον αφορά τη συσχέτιση του ασφαλίστρου με τη γεωγραφική περιοχή αυτή εξαρτάται από την αναγραφόμενη διεύθυνση στην άδεια κυκλοφορίας ή από την αναγραφόμενη διεύθυνση περιοχής όπου υποβάλετε φορολογική δήλωση.
 • Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης: Όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τόσο φθηνότερο ασφάλιστρο έχει σε σχέση με ένα μικρότερης διάρκειας, η διάρκεια ασφάλισης μπορεί να έχει ισχύ από 1 μήνα έως και 12 μήνες.

Σε περίπτωση που έλκεται ρυμουλκούμενο αποστέλλεται η άδεια ρυμούλκησης στην ασφαλιστική εταιρία ώστε να προστεθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι επασφαλίστρου, προκειμένου σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας από το τρέιλερ να πραγματοποιηθεί η αποζημίωση προς τον παθών.

Στην περίπτωση που υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος είναι οδηγός ανασφάλιστου οχήματος και έχετε την επιπλέον κάλυψη «Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα» δικαιούστε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούστε να ζητήσετε την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Το επικουρικό κεφάλαιο έχει το δικαίωμα αφού αποζημιωθείτε να στραφεί ενάντια του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να απαιτήσει το ποσό που κατέβαλε στον παθόντα

Η έναρξη ασφάλισης του οχήματος σας σύμφωνα με το Νόμο 4261/2014 (άρθρο169) ξεκινά με την εξόφληση των ασφαλίστρων.
 
Σε περίπτωση ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης τα ασφάλιστρα θα πρέπει να εξοφληθούν το αργότερο έως τη λήξη του ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου λέγεται αλλιώς και "ασφάλιση ιδίων ζημιών".
 
Είναι η ασφάλεια όπου η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημιές του αυτοκινήτου σας ακόμα και στην περίπτωση που είστε εσείς υπεύθυνοι για το ατύχημα.
 
Στην πράξη, η μικτή ασφάλεια προσφέρει την πληρέστερη ασφαλιστική κάλυψη.
H απαλλαγή στην μικτή ασφάλεια αυτοκίνητου είναι, στην ουσία, το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας.
 
Συνεπώς, αν η ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου συμφωνήθηκε με απαλλαγή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής της ζημιάς.
 
Αν το κόστος επισκευής για μια ζημιά είναι 1500€ και το ποσό της απαλλαγής που έχετε συμφωνήσει είναι 300€, τότε η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία θα είναι 1200€
 
Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι το ύψος της απαλλαγής επηρεάζει το ύψος των ασφαλίστρων.
 
Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που θα συμφωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε και το αντίστροφο.
Σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου σας και κατ' επέκταση της αλλαγής ιδιοκτήτη επιστρέφεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τυχόν την πράσινη κάρτα σε περίπτωση έκδοσης της καθώς και αποδίδεται παραστατικό αλλαγής του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ώστε να γίνει η επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
 
Δηλαδή να σας επιστραφούν τα χρήματα μη χρήσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας από την ημέρα μεταβολής του ιδιοκτήτη μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η οδική βοήθεια από ατύχημα ή φροντίδα ατυχήματος είναι κάλυψη η οποία παρέχεται σχεδόν από όλες τις ασφαλιστικές (μέσα από τα πακέτα τους) και χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα υποστεί ζημιά μόνο από ατύχημα και σε καμία άλλη περίπτωση.
 
Η πλήρης οδική βοήθεια είναι προαιρετική κάλυψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, είτε ατυχήματος είτε μηχανικής βλάβης.
Μία από τις προαιρετικές καλύψεις με μεγάλη χρησιμότητα είναι και η κάλυψη της Νομικής Προστασίας η οποία προτείνεται ανεπιφύλακτα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και της μηχανής, καθώς είναι μία επιπλέον «ασπίδα» για τους ασφαλισμένους.
 

Με την συγκεκριμένη κάλυψη, ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του, αποθετικές η μη αποθετικές, είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών σε τροχαίο ατύχημα, είτε σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ανασφάλιστος, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρεία δικηγορικά και δικαστικά έξοδα.

Οδηγός για την Ασφάλεια Υγείας

Απαλλαγή είναι το ποσό ή ποσοστό που καταβάλει ο ασφαλισμένος στα έξοδα σε περίπτωση ενεργοποίησης των παροχών και των καλύψεων του.
 
Το ποσό αυτό το επιλέγει κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων.
 
Το ποσό της απαλλαγής που θα επιλέξετε καθορίζει το ασφάλιστρο, καθώς μειώνει το ύψος των ασφαλίστρων σας και με αυτό τον τρόπο απολαμβάνετε χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο.
 
Επιπλέον, εάν κάνετε ταυτόχρονη χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), μπορείτε να δείτε τη συμμετοχή σας να μειώνεται ή ακόμα και να μηδενίζεται.
 
Έτσι, ουσιαστικά, εκταμιεύετε από μηδενικό έως πολύ μικρό ποσό για τα έξοδά σας.
Φυσικά, μπορείτε να αναβαθμίσετε το ασφαλιστικό σας πρόγραμμα μεταβάλλοντας την απαλλαγή, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καθώς και την κατηγορία δωματίου που επιθυμείτε να νοσηλευτείτε.
Ηλικία εισόδου σε ασφαλιστικά προγράμματα υγείας είναι από 3 μηνών μέχρι 65 ετών στο σύνολο των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων. Υπάρχουν και ασφαλιστικά προγράμματα στα οποία ελαφρώς διαφοροποιείται το ηλικιακό όριο.
Η κάλυψη υγείας σας παρέχεται μέσα στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης με την εταιρία , σε περίπτωση όμως που αποχωρήσετε δεν μεταφέρεται η κάλυψη.
 
Επομένως, συμπληρωματικά μπορείτε να συνάψετε ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας με παροχές και συμμετοχή σας στα έξοδα συνδυαστικά με τις παροχές της ομαδικής ασφάλισης, με πολύ προσιτό κόστος σε εσάς.
 
Αναφορικά με το συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα, αφού λάβουμε υπόψιν τις ατομικές σας συνθήκες συνταξιοδότησης, συμπληρωματικά θα “χτίσουμε” το πρόγραμμα σύνταξης που θα σας εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον.
Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που πρέπει να κάνετε προεπιλογή θέσης χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι δεσμευτικό για εσάς.
 
Δηλαδή, μπορείτε να επιλέξετε Β΄ Θέση Νοσηλείας και αν επιθυμείτε στην πορεία να την αλλάξετε ή αν για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό επιθυμείτε να νοσηλευτείτε σε Α’ Θέση Νοσηλείας έχετε κάθε δικαίωμα, απλά θα κληθείτε να πληρώσετε τη διαφορά.
Σε περίπτωση που η νοσηλεία σας πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενη ιδιωτική κλινική στην Ελλάδα και έχει ενημερωθεί η εταιρία, η κάλυψη είναι απευθείας ή γίνεται εξόφληση και αποζημιώνεστε από την εταιρία δηλαδή απολογιστική αποζημίωση.
 
Η ενημέρωση της εταιρίας γίνεται μέσω του ειδικού τηλεφωνικού κέντρου για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.
Η εταιρία για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από ενδεικτικούς παράγοντες όπως η ηλικία και το επάγγελμα του ασφαλισμένου, τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και τις δηλώσεις του κατά την αίτηση/ προσφορά ασφάλισης.
 
Η θέση νοσηλείας, η επιλογή τυχόν συμμετοχής και το ποσό της καθώς και το ετήσιο ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Η ιδιωτική ασφάλεια υγείας παιδιού παρέχει αντίστοιχες καλύψεις με την ασφάλεια υγείας ενηλίκου.

Οι καλύψεις αυτές αφορούν:

Α) Την Πρωτοβάθμια Υγεία (δηλαδή περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνουν νοσηλεία)

Αυτά τα προγράμματα παρέχονται με ένταξη των παιδιών – ως εξαρτώμενα μέλη – σε οικογενειακό ασφαλιστήριο και εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστον:

 • Κάλυψη ιατρικών επισκέψεων σε παιδιάτρους ή άλλους γιατρούς σε ιδιωτικά ιατρεία δικτύου, με μικρή συμμετοχή στο κόστος επίσκεψης.
 • Κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων στο δίκτυο μεγάλων διαγνωστικών κέντρων.
 • Ετήσιο Check up
 • Κάλυψη ετήσιου Οφθαλμολογικού Ελέγχου

Β) Την δευτεροβάθμια περίθαλψη (δηλαδή περιπτώσεις νοσηλείας σε νοσοκομείο)

Αυτή η κάλυψη απαιτεί λήψη ιατρικού ιστορικού και διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου (underwriting) από την ασφαλιστική.

Η δευτεροβάθμια περίθαλψη  ενδέχεται να περιλαμβάνει την περίπτωση Α και συνδυάζεται - συνήθως - με ασφάλιση Ζωής.

Η ασφάλεια δευτεροβάθμιας περίθαλψης καλύπτει έξοδα νοσηλείας, φάρμακα, αμοιβές ιατρών, έξοδα χειρουργείου, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ασθενοφόρο, αποκλειστική νοσοκόμα, έξοδα συνοδού, αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, έξοδα ημερήσιας επέμβασης/θεραπείας και παρέχουν επιδόματα (τοκετού, χειρουργικό και ημερήσιο νοσοκομειακό αν γίνει χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα).

Εάν, διαθέτεις ασφαλιστήριο Υγείας που καλύπτει περιστατικά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και στο εξωτερικό, αρκεί να υποβάλλεις τα σχετικά παραστατικά με την επιστροφή σου και θα αποζημιωθείς απολογιστικά, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου.
 
Αν δεν έχεις ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας μπορείς να κάνεις ένα συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης που θα σε καλύψει για έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευρική περίθαλψη μόνο κατά την διάρκεια του ταξιδιού, παρέχοντας και κάποιες πρόσθετες καλύψεις όπως απώλεια αποσκευών, καθυστέρηση πτήσεων, αστική ευθύνη ταξιδιώτη κλπ.
Για να συνάψετε ένα ασφαλιστήριο υγείας πρέπει αρχικά να μας περιγράψετε με ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας σας έτσι ώστε να μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε με ορθότητα και σαφήνεια.

Εάν η εταιρεία κρίνει απαραίτητο από το ιατρικό ιστορικό σας να πραγματοποιήσει προασφαλιστικό έλεγχο τότε ναι ίσως χρειαστεί να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις, το κόστος των οποίων επιβαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία.

Οδηγός για την Ασφάλεια Κατοικίας

Για τα κτίρια και τις βελτιώσεις του κτιρίου, ως ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται η αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησής τους με τα ίδια ή παρόμοια υλικά και τρόπο κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικό κόστος.
 
Για το περιεχόμενο, η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το είδος της οικοσκευής (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, επίπλωση κ.λπ)

Σε περίπτωση ασφάλισης σε αξία μικρότερη της κατασκευαστικής της, η κατοικία θεωρείται υπασφαλισμένη.

 

Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται ο αναλογικός όρος, που σημαίνει η κατοικία σας θα αποζημιωθεί σε ποσοστό της ζημίας αντίστοιχο με το ποσοστό ασφάλισης επί της κατασκευαστικής αξίας της κατοικίας.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει:

 • Να δηλώσετε το συμβάν στην αρμόδια πυροσβεστική αρχή.
 • Να ενημερώσετε για το συμβάν το γραφείο μας ώστε να συνταχθεί η αντίστοιχη αίτηση ζημίας.

Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να ασφαλιστούν εφόσον περιγραφούν χωριστά στο ασφαλιστήριο με τις αντίστοιχες κατασκευαστικές αξίες τους, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο συνολικά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του κτιρίου.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να συμπληρώσετε την κατάλληλη αίτηση ασφάλισης για την εξασφάλιση της κατοικίας ή/ και του περιεχομένου της.

Οι τράπεζες απαιτούν από τους δανειολήπτες πελάτες τους να ασφαλίζουν το ακίνητο τους.

Ωστόσο, από τον Μάιο του 2013, οπότε και η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την εγκύκλιο 462 , αναγνωρίστηκε η δυνατότητα των δανειοληπτών να ασφαλίζουν το δανειοδοτούμενο ακίνητο τους σε ασφαλιστική της επιλογής τους, με τον όρο το ασφαλιστήριο να ικανοποιεί τις απαιτούμενες καλύψεις που καθορίζονται από τη δανειακή σύμβαση.

Αυτό ισχύει και για δάνεια που είχαν συναφθεί προ του 2013: ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την ασφαλιστική εταιρία και να συνάψει νέο συμβόλαιο ασφάλειας ενυπόθηκης κατοικίας σε όποια ασφαλιστική εταιρία επιθυμεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι να συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη της κλοπής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει:

 • Να ενημερώσετε την αρμόδια αστυνομική αρχή. 
 • Να δηλώσετε την κλοπή στο γραφείο μας ώστε να συνταχθεί αίτηση ζημίας.

Ο σεισμός καλύπτεται εφόσον το κτίριο έχει άδεια και πριν μετά από βεβαίωση στατικότητας κτιρίου από πολιτικό μηχανικό, και δεν έχει υποστεί ζημίες από προηγούμενο σεισμό.

Επιπλέον, κτίρια χωρίς άδεια ανέγερσης (αυθαίρετα) δεν καλύπτονται για σεισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι να συμπεριλαμβάνεται η κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Βεβαίως μπορείτε να ασφαλίσετε την εξοχική σας κατοικία χωρίς την προϋπόθεση ασφάλισης και της κύριας κατοικίας ή οποιαδήποτε άλλη προυπόθεση ανάληψης κινδύνου

Μπορείτε να ασφαλίσετε το συγκεκριμένο χώρο με το κατάλληλο πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες βραχυχρόνιας ενοικίασης σπιτιών.

Οδηγός για την Ασφάλεια Επιχείρησης

Για μικρές, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς και για επιχειρήσεις με ενυπόθηκα δάνεια ώστε να απολαμβάνουν ολοκληρωμένη προστασία και ευελιξία καλύψεων.

Προσφέρει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.

Με το πρόγραμμα μπορούν να ασφαλιστούν:

Γραφεία, ιατρεία, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταστήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια, καφέ, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια κ.α.

παρέχοντας αξιόπιστη και ολοκληρωμένη κάλυψη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι για εσάς εάν είστε

 • Ιδιοκτήτης εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το χρησιμοποιείται ο ίδιος για την ασφαλισμένη επιχείρηση
 • Ιδιοκτήτης εμπορικού ή επαγγελματικού ακινήτου που το μισθώνεται σε τρίτους (εκμισθωτής)
   
 • Ενοικιαστής/ Μισθωτής εμπορικού ακινήτου και ενδιαφέρεστε να ασφαλίσετε μόνο τις βελτιώσεις του κτιρίου και το περιεχόμενο της επιχείρησής σας

Χρειάζεστε καλύψεις που να προστατεύουν την επιχείρηση σας από ανεπιθύμητους κινδύνους, όπως πλημμύρα ή πυρκαγιά.

Ανάλογα με την αξία του εξοπλισμού της επιχείρησης μπορεί να χρειάζεται κάλυψη για κλοπή ή βανδαλισμό.

Αν έχετε εργαζόμενους μπορεί να τους ασφαλίσεις για κάποιο ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα.

Αν η επιχείρηση είναι μεταφοράς αγαθών πρέπει να διαθέτετε κάλυψη για διαμετακομιζόμενα προϊόντα.

Φυσικά και μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε όλα τα επιμέρους στοιχεία της επιχείρησής σας από κάθε ασφαλισμένο κίνδυνο, εφόσον το δηλώσετε και το συμπεριλάβετε στην αξία της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Η ασφάλιση του φωτοβολταικού σας συστήματος σας καλύπτει έναντι μηχανικών βλαβών, κλοπής, θεομηνιών και άλλων καλύψεων.

Επίσης, σας προσφέρουμε επίδομα απώλειας εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, εξαιτίας ασφαλισμένου κινδύνου.

Βεβαίως, έχετε τη δυνατότητα κάλυψης αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει:

 • Γενική αστική ευθύνη, ώστε να καλύπτει την ευθύνη σας έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή και υλική ζημιά που οφείλεται αποκλειστικά σε πράξη ή σε παράλειψή σας από τη λειτουργία της ασφαλισμένης επιχείρησής σας
 • Αστική ευθύνη εργοδότη, που σας καλύπτει την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης προς το προσωπικό σας σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου, κατά τη διάρκεια εργασίας τους.

Η Ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι ένα προϊόν που βοηθά να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία ενός πελάτη να πληρώσει.

Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές.

Οι κατηγορίες περιουσίας που ασφαλίζονται είναι:

 • Η κτηριακή εγκατάσταση και οι βελτιώσεις της
 • Οι βοηθητικοί χώροι της επιχείρησής όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.
 • Το περιεχόμενο, όπως ο πάγιος εξοπλισμός, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα

Ανάλογα με τις καλύψεις που επιθυμείτε, διαμορφώνετε αντίστοιχα και το πρόγραμμα ασφάλισής σας.

Καλύπτετε επομένως, στοχευμένα, τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Καλύπτεται η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής με καινούργια υλικά ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών (για το κτίριο και τις βελτιώσεις) ή αντικατάστασης με καινούργια (για το περιεχόμενο και τον πάγιο εξοπλισμό).

Για την ασφάλιση των εμπορευμάτων, η ασφαλισμένη αξία είναι η ακριβής αξία κόστους αγοράς του εμπορεύματος σύμφωνα με τα τιμολόγια αγοράς.

Φυσικά, η ασφάλιση προσωπικού αποτελεί έναν άξονα της ασφάλισης της επιχείρησης που σας δίνει τη δυνατότητα εφόσον το επιλέξετε, να ασφαλίσετε το προσωπικό σας για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται έξοδα για τη νοσηλεία και την παροχή πρώτων βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου λόγω έκτακτου- επείγοντος περιστατικού μετά από ατύχημα καθώς και η οικονομική στήριξη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή και θανάτου από ατύχημα.

Επιπλέον υπάρχει και φορολογικό κίνητρο, τα ασφάλιστρα της ασφάλισης του προσωπικού φοροαπαλλάσονται.

Αν η ασφαλιζόμενη επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει, το ασφαλιστικό πρόγραμμα με την αντίστοιχη κάλυψη, σας καταβάλλει ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα που η ασφαλισμένη επιχείρησή σας παραμένει εκτός λειτουργίας, μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου.

Οι οικονομικές συναλλαγές αποτελούν την καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Για να αισθάνεστε σίγουροι για την επόμενη ημέρα, σας καλύπτουμε απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών που οφείλονται σε:

 • Κλοπή/ Ληστεία Χρημάτων από το Χρηματοκιβώτιο και το Ταμείο
 • Ληστεία κατά τη μεταφορά τους

Έχετε κάποια άλλη ερώτηση?

Για ερωτήσεις που δεν απαντήσαμε παραπάνω είμαστε στη διάθεση σας, να σας λύσουμε κάθε απορία.