Δείτε αν το Αυτοκίνητο σας είναι Ασφαλισμένο

Τώρα μπορείτε να ελέγξετε άμεσα και εύκολα αν το όχημά σας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Οχημάτων, μέσα από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Για να κάνετε τον έλεγχο, εισάγετε τον Αριθμό Κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου και το ΑΦΜ σας. Στη συνέχεια η εφαρμογή σας ενημερώνει για την εταιρεία στην οποία είστε ασφαλισμένος καθώς και τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.

Συνδεθείτε με την εφαρμογή για τον έλεγχο της ασφάλισης του οχήματός σας εδώ: https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx