Τι να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος με το αυτοκίνητο σας:

  1. Βγάλτε φωτογραφίες τα οχήματα και τον τόπο ατυχήματος.
  2. Καλείτε υποχρεωτικά την φροντίδα ατυχήματος της εκάστοτε εταιρίας για εξοικονόμηση χρόνου και ταχύτερης διεκπεραίωσης της ζημίας σας, το τηλέφωνο αναγράφεται πάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας. Δήλωση ζημίας μπορεί να πάρει μόνο η φροντίδα ατυχήματος
  3. Καλείτε πάντα την τροχαία
  4. Όταν γίνει η καταγραφή του συμβάντος από την τροχαία, πρώτα διαβάζετε το έντυπο και υπογράφεται μόνο αν είστε σύμφωνοι.
  5. Σε περίπτωση ατυχήματος με αλλοδαπό όχημα (π.χ. από Βουλγαρία Γερμανία) καλείτε την τροχαία και κρατάτε αντίγραφο της πράσινης κάρτας.
  6. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του τόπου ατυχήματος από τον υπαίτιο καλείτε την τροχαία. Απαραίτητο στοιχείο ο αριθμός κυκλοφορίας του υπαίτιου
  7. Σε περίπτωση προβλήματος καλείτε στο γραφείο μας: 2310709384 – 6947205115